Lakásbiztosítás

Kiegészítő biztosítások

Ebtartói felelősségbiztosítás:

Magyarországon az ebtartással harmadik személynek okozott kár, maximum 2 millió Ft-ig, maximum 2 kutyára köthető.

Családi balesetbiztosítás:

A vagyonbiztosításhoz kötött családi balesetbiztosítás alapján, a szerződésben meghatározott díj megfizetése ellenében a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási esemény (pl.: baleseti halál, baleseti rokkantság, csonttörés) bekövetkezte esetén az e feltételekben meghatározott balesetbiztosítási összeget fizeti ki.

Vállalkozói tevékenység:

Állandóan lakott ingatlanban folytatott vállalkozói tevékenység vagyontárgyaira kiterjedő kiegészítő biztosítás. A vállalkozói tevékenység az ingatlan 1/3-ánál nem foglalhat el nagyobb helyet. Vállalkozói tevékenység vagyontárgyai:
A kockázatviselés helyén tárolt, illetve használt, a vállalkozás könyveiben is feltüntetett, saját tulajdonú tárgyi eszközök, készletek.

Különleges üveg:

3m2-nél nagyobb üvegtábla, 10mm-nél vastagabb üvegezés, akvárium, terrárium, üvegtető, üvegtégla, bútorüveg, tükör, biztonsági és fényvédő fóliák, üvegkerámia főzőlap.

Családi jogvédelem biztosítás:

A családi jogvédelem biztosítás kiterjed a magán életszférában bekövetkezett biztosítási eseményekre. Magán életszférának tekintendők a biztosított személyek foglalkozásán, hivatásán, politikai tevékenységén vagy üzletszerű gazdasági tevékenységén kívüli életviszonyok.
Biztosítási eseménynek tekintendő, ha

  • a biztosított jogi érdekei más személy magatartása következtében sérelmet szenvednek vagy
  • más személyek jogi érdekei a biztosított magatartása következtében sérelmet szenvednek és emiatt önnel szemben igényt támasztanak.

Mezőgazdasági biztosítás:

Kistermelők részére kialakított kiegészítő biztosítás a háztáji állatokra, növényekre és mezőgazdasági kisgépekre.

24h szervizszolgáltatás:

24 órás vészelhárítási szolgáltatást nyújt: víz-, gáz-, villanyszerelés, valamint üveges- és tetőfedő szakterületen.

Építés-szerelés biztosítás:

A biztosítás kiterjed az építés, valamint az építési engedélyhez kötött bővítés, átépítés alatt álló épületek és épületrészek teljes építési munkájára, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagokat, valamint az épületgépészeti- és villamos berendezéseket és szereléseket.

Lakásbiztosítás kalkulátor >>